Susihavaintojen ilmoittaminen

12.12.2020

Arvoisa Kainuun Piirin jäsenseura!

 

Susien dna-näytekeräyksen keräysvastaavaksi tai vapaaehtoiseksi kerääjäksi tarvitaan vapaaehtoisia, jokainen havainto on ensiarvoisen tärkeä!

Ainostaan TASSU havainnoilla ja DNA-näytteillä saamme alueemme sudet niin laumat/parit kuin yksittäiset mukaan kanta-arvioon, ilman havaintoja/näytteitä sudet jäävät puuttumaan kanta-arviosta.  

 

Mikäli seurastanne löytyy vapaaehtoisia vaikuttamaan oikeaan kanta-arvioon ja sitä kautta varmistamaan kannanhoidollista sudenmetsästystä ilmoittautumiset Juhani Voutilaiselle, juhani.voutilainen@metsastajaliitto.fi tai puhelimitse 0503547276

 

Ohessa ote 9.12.2020 SML julkaisemasta uutisesta

 

https://metsastajaliitto.fi/uutiset/susiyhteyshenkilot-2020-2021

 

Susien Tassu-havainnot ja dna-näytekeruu ovat edellytys kannanhoidolliseen metsästykseen

Suden kannanhoidollinen metsästys on mahdollista vain, mikäli kanta-arvioon tuotetaan koko maan kattavasti tietoa susien määrästä. Tilanne on verrannollinen hirven, karhun tai ilveksen havaintokirjauksiin. Havaintojen pohjalta tehdään kanta-arvio ja sen perusteella voidaan myöntää kaatoluvat.

Vain riittävän suuri susikanta mahdollistaa kannanhoidollisen metsästyksen talvella 2021-2022. Jokainen havainto on tärkeä. Ministeri Leppä ilmoitti 18.11., että mikäli susikanta on suurempi, kuin nyt määrittelytyön alla oleva suotuisan suojelun taso, kannanhoidollinen metsästys voi alkaa talvella 2021-2022.

Ruotsissa suotuisan suojelun tasoksi on määritelty 30 laumaa ja 300 sutta. Metsästys alkaa Ruotsissa jo kuluvana talvena.

Metsästäjäliitto kannustaa Tassu-havaintojen tekoon ja dna-näytekeräyksiin

Suomen Metsästäjäliitto kannustaa kaikkia metsästäjiä suurpetohavaintojen ja erikseen mainiten susihavaintojen ilmoittamiseen. Ilmoitukset tehdään suurpetoyhdyshenkilöille ja nämä kirjaavat havainnot Tassu-suurpetohavaintojärjestelmään. Havainnot ohjaavat ulosteiden dna-näytekeräystä, jolla susiyksilöt voidaan tunnistaa ja saadaan selville, montako erillistä laumaa alueella on. Dna-tunnistus parantaa suden kanta-arvion tekemisen tasoa. Ruotsissa kanta-arvio perustuu täysin dna-tunnistukseen.

Metsästäjäliiton piirit ovat nimenneet susiyhteyshenkilöt tukemaan susihavaintotyön organisointia yhdessä alueellisten riistakeskusten ja paikallisten riistanhoitoyhdistysten kanssa. Nimetyiltä yhteyshenkilöiltä saat tietoa paikallisista riistanhoitoyhdistysten suurpetoyhdyshenkilöistä ja suden dna-näytekeräyksen keräysvastaavista, mikäli esimerkiksi haluat ilmoittaa susihavainnoista.

09.06.2021Tulevia tapahtumia
13.01.2021Linkki seuratoimintailmoitukseen
05.01.2021Seuratoimintailmoituslomake avattu
12.12.2020Susihavaintojen ilmoittaminen
11.08.2017Seuran metsästysalueet Reviiri sovelluksessa
24.03.2021Laakajärven kyläyhdistys tiedottaa
15.12.2020Seuratoimintailmoituslomake avattu
07.12.2020Erätulet 2020
08.09.2020VAIKUTA NYT-allekirjoita kansalaisaloite!
31.08.2020Kansalaisaloite avattu

Siirry arkistoon »