Susihavaintojen ilmoittaminen

12.12.2020

Arvoisa Kainuun Piirin jäsenseura!

 

Susien dna-näytekeräyksen keräysvastaavaksi tai vapaaehtoiseksi kerääjäksi tarvitaan vapaaehtoisia, jokainen havainto on ensiarvoisen tärkeä!

Ainostaan TASSU havainnoilla ja DNA-näytteillä saamme alueemme sudet niin laumat/parit kuin yksittäiset mukaan kanta-arvioon, ilman havaintoja/näytteitä sudet jäävät puuttumaan kanta-arviosta.  

 

Mikäli seurastanne löytyy vapaaehtoisia vaikuttamaan oikeaan kanta-arvioon ja sitä kautta varmistamaan kannanhoidollista sudenmetsästystä ilmoittautumiset Juhani Voutilaiselle, juhani.voutilainen@metsastajaliitto.fi tai puhelimitse 0503547276

 

Ohessa ote 9.12.2020 SML julkaisemasta uutisesta

 

https://metsastajaliitto.fi/uutiset/susiyhteyshenkilot-2020-2021

 

Susien Tassu-havainnot ja dna-näytekeruu ovat edellytys kannanhoidolliseen metsästykseen

Suden kannanhoidollinen metsästys on mahdollista vain, mikäli kanta-arvioon tuotetaan koko maan kattavasti tietoa susien määrästä. Tilanne on verrannollinen hirven, karhun tai ilveksen havaintokirjauksiin. Havaintojen pohjalta tehdään kanta-arvio ja sen perusteella voidaan myöntää kaatoluvat.

Vain riittävän suuri susikanta mahdollistaa kannanhoidollisen metsästyksen talvella 2021-2022. Jokainen havainto on tärkeä. Ministeri Leppä ilmoitti 18.11., että mikäli susikanta on suurempi, kuin nyt määrittelytyön alla oleva suotuisan suojelun taso, kannanhoidollinen metsästys voi alkaa talvella 2021-2022.

Ruotsissa suotuisan suojelun tasoksi on määritelty 30 laumaa ja 300 sutta. Metsästys alkaa Ruotsissa jo kuluvana talvena.

Metsästäjäliitto kannustaa Tassu-havaintojen tekoon ja dna-näytekeräyksiin

Suomen Metsästäjäliitto kannustaa kaikkia metsästäjiä suurpetohavaintojen ja erikseen mainiten susihavaintojen ilmoittamiseen. Ilmoitukset tehdään suurpetoyhdyshenkilöille ja nämä kirjaavat havainnot Tassu-suurpetohavaintojärjestelmään. Havainnot ohjaavat ulosteiden dna-näytekeräystä, jolla susiyksilöt voidaan tunnistaa ja saadaan selville, montako erillistä laumaa alueella on. Dna-tunnistus parantaa suden kanta-arvion tekemisen tasoa. Ruotsissa kanta-arvio perustuu täysin dna-tunnistukseen.

Metsästäjäliiton piirit ovat nimenneet susiyhteyshenkilöt tukemaan susihavaintotyön organisointia yhdessä alueellisten riistakeskusten ja paikallisten riistanhoitoyhdistysten kanssa. Nimetyiltä yhteyshenkilöiltä saat tietoa paikallisista riistanhoitoyhdistysten suurpetoyhdyshenkilöistä ja suden dna-näytekeräyksen keräysvastaavista, mikäli esimerkiksi haluat ilmoittaa susihavainnoista.

28.04.2022Kevättiedote 2022
07.03.2022Tulevia tapahtumia
07.03.2022Pilkkikilpailut 9.4.2022
08.09.2021SYYSTIEDOTE 2021
13.01.2021Linkki seuratoimintailmoitukseen
05.01.2021Seuratoimintailmoituslomake avattu
12.12.2020Susihavaintojen ilmoittaminen
30.03.2022Seuran metsästysalueet Reviiri sovelluksessa
10.02.2022Vuosikokous la 26.2.2022 klo 14.00
09.02.2022Riistakolmiolaskenta la 12.2.2022

Siirry arkistoon »