Tiedote lintuinfluenssasta

08.08.2023

Päivitys 2.8., linkki koko tiedotteeseen yläpuolella.
Päivitys 8.8., lisätty Ruokaviraston ohje lintukoirien käytöstä metsästyksessä.

"Ruokavirasto suosittelee, ettei vesilintuja metsästettäisi niillä alueilla tai paikoissa, joilla on todettu lintujen joukkokuolemia tai lintuinfluenssaa. Tämä suositus koskee koko maata. Suositus koskee kuitenkin ainoastaan vesilintujen metsästystä todetuilla taudin esiintymiskohteilla, eikä se siten koske kyyhkyjä, muita riistalintuja tai rauhoittamattomia varis- tai lokkilintuja."


Suomen Metsästäjäliitto on päivittänyt suosituksensa liittyen riistalintujen ruokintaan.
Vahva suositus on, ettei kyyhkyjä eikä vesilintuja ruokittaisi lintuinfluenssan levittäytyessä yhä laajemmalle Suomessa.

"Lintuinfluenssa aiheuttaa merkittävän riskin suomalaiselle ruoantuotannolle ja metsästäjiä pyydetään huomioimaan tämä osana vastuullisuutta. Myös luonnonvaraisten lintujen joukkokuolemista ja yksittäisistä kuolleista petolinnuista tulee ilmoittaa kunnan- tai läänineläinlääkärille. Kunnaneläinlääkäri huolehtii tarvittavien näytteiden lähettämisestä Ruokaviraston Helsingin toimipaikkaan." 

Metsästäjäliiton tiedotteeseen tästä

Lintuinfluessa tarttuu harvoin ihmiseen, mutta kuolleita lintuja tai lintujen ulosteita ei saa käsitellä ilman suojavarusteita (maski ja kertakäyttökäsineet). Jos luonnosta löytyneeseen, kuolleeseen lintuun on jo koskenut ilman suojavarustusta, kädet on välittömästi pestävä huolellisesti saippualla ja käytettävä tarvittaessa käsihuuhdetta. 

Lintujen metsästyksessä koiran käyttö on tärkeää saaliin löytämiseksi ja talteen saamiseksi eikä siihen toistaiseksi ole annettu rajoitussuosituksia. Koirille ei tule kuitenkaan antaa kypsentämättömiä saalislintujen osia tai lihaa. On myös tarpeen huolehtia, että koirat eivät pääse syömään tai pureskelemaan saaliseläimiä tai etenkään itsestään kuolleita lintuja tai muita eläimiä.
Ruokavirasto suosittelee lisäksi, että koirien kouluttamiskäyttöä varten lokkeja tai varislintuja ei ammuttaisi tänä vuonna lainkaan, sillä virukset voivat säilyä pakastetussakin lihassa tartuntakykyisinä. Lintusaaliin käsittelyssä suositellaan yleisesti noudatettavan hyvää hygieniaa ja suojakäsineiden käyttämistä.lähteet: mtv, ruokavirasto, thl