Valtakunnallisia ohjeita ja säädöksiä kaudelle 2023-2024

07.08.2023

"Vesilintujen hämärämetsästyksen uudet säännöt – hämärämetsästys kielletty

Maa- ja metsätalousministeriö on antanut asetukset vesilintujen metsästyksen rajoituksista alkavalle metsästyskaudelle. Vesilintujen metsästystä kehitetään vastuullisemmaksi kieltämällä hämärämetsästys.
Metsä- ja merihanhen metsästystä rajoitetaan, nokikanan metsästys kielletään ja tukkakoskelon metsästyskielto kumotaan.

Vesilintujen hämärämetsästys kielletään auringonlaskua seuraavan tunnin päättymisestä alkaen aina auringonnousua edeltävän tunnin alkuun saakka. Metsästäjän on tarkistettava ennen metsästyksen aloittamista kyseisen paikkakunnan auringon nousu-/laskuaika. Jos aurinko laskee esimerkiksi kello 21.01, on metsästys kiellettyä kello 22.01 alkaen. Haavoittuneen linnun saa kuitenkin etsiä, lopettaa ja ottaa haltuun myös kiellon aikana.

Ministeriö muistuttaa metsästäjiä velvollisuudesta olla ampumatta, mikäli lajintunnistus sallitusta riistalajista ei ole varma.
Metsästäjän tulee ottaa huomioon säätila, sillä pilvisellä säällä valaistusolosuhteet voivat olla heikommat, sekä omat lajintunnistus- ja ampumataitonsa ja lopettaa metsästys tarvittaessa jo lainsäädännön takarajaa aiemmin."

Maa-ja metsätalousministeriön tiedotteeseen tästä


Muista neljä ehdotonta aseturvallisuussääntöä

Metsästyskauden alkaessa on hyvä kerrata aseturvallisuuden 4 sääntöä.

  1. Asetta on aina käsiteltävä kuin se olisi ladattu
  2. Älä ikinä osoita aseen piipulla mitään, mitä ei ole tarkoitus ampua (piippukontrolli)
  3. Pidä sormi pois liipaisimelta (sormikontrolli)
  4. Ole varma kohteesta

lähde: Suomen MetsästäjäliittoLyijyhaulien käyttökielto metsästyksessä

Lyijyhauleja ei saa käyttää metsästyksessä kosteikkoalueilla eikä niiden suojavyöhykkeillä 15.2.2023 jälkeen. Kielto perustuu EU:n komission tammikuussa 2021 hyväksymään lyijyhaulirajoitukseen ja se tulee voimaan koko EU:n alueella.

Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on tullut paljon kysymyksiä lyijyhaulikiellosta ja erityisesti kosteikkoalueen määritelmään on kaivattu tarkennusta.
Tukes suosittelee, että lyijyhauleja ei käytetä, jos on epäselvää, tapahtuuko haulien ampuminen kosteikkoalueilla. 

Kosteikkoalueet jotka voivat olla vesilintujen elinympäristöä:

– Meret (syvyys 6 m tai alle), järvet, joet, lammet, kanavat, tekojärvet, altaat ja muut vastaavat suuremmat vesialueet.
Maastokartoilla viivoina kuvatut ojat ja purot eivät ole tällaisia vesialueita.
– niityt, jotka rajautuvat edellä mainittuihin vesialueisiin
– vesikivet ja vesikivikot
– maatuvat vesialueet, tulva-alueet, matalikot ja avoimet vesijättöalueet
– vaikeakulkuiset puuttomat suot
– sekä kaikki 100 metrin säteellä edellä mainituista alueista olevat alueet

Tukes tarkentaa listaa tarvittaessa. 

Tukesin tiedotteeseen tästä


Karttapalvelu lyijyhaulirajoituksen soveltamisen tueksi on nyt julkaistu. Karttapalvelusta voit tarkistaa, onko lyijyhaulien käyttö esimerkiksi metsästysalueellasi kiellettyä.Kainuun rajavartiolaitos muistuttaa metsästäjiä huomioimaan, että koirat eivät metsästyksen aikana ylittäisi valtion rajaa Venäjän puolelle.
Metsästys rajan läheisyydessä tulee suunnitella erityisen huolellisesti. 

"Jos koiranomistaja huomaa koiransa kadonneen valtakunnan rajan läheisyydessä Kainuun tai Koillismaan alueella, tulee asiasta ilmoittaa ensi tilassa Kainuun rajavartioston johtokeskukseen, puh. 029 542 4027 tai 040 580 8624. Koiran omistajia kehotetaan lisäksi merkitsemään koiran pantaan tai valjaisiin omistajan yhteystiedot."

Ohjeet metsästykseen rajan läheisyydessä: https://raja.fi/rajavyohykelupa

Lisätietoja Rajavartiolaitoksen sivuilta metsästykseen ja marjastukseen liittyen.