Seuran metsästysohjeet

01.09.2023

Rauhoitusalueet Laakajärven riistamiesten metsästysalueilla

Pieni Hiidensuo ja siihen liitetty laajennusosa ovat rauhoitettuja pienriistan metsästykseltä. Tämän lisäksi Lintusärkällä oleva Rajasuo, joka on rauhoitettu metsäkanalinnun metsästykseltä. Kartta ohessa. Rauhoitusalueet on merkitty maastoon "rauhoitusalue"-kyltein.


Seuran alueella noudatetaan valtakunnallisia metsästysaikoja sekä paikallisen riistakeskuksen tarkennuksia niihin.

Tänä vuonna maa- ja metsätalousministeriö antoi asetuksen teeren osalta pitkästä
metsästysajasta, joka päättyy 10.12.2023. Metson ja pyyn osalta metsästys päättyy
10.11.2023. Seuran alueella saaliskiintiö on silloin syyskokouksen päätöksen mukaisesti
1 metso ja 6 teertä.

Riekko on rauhoitettu.